سجاد عارفی نیا مشاوره و استعداد یابی

سجاد عارفی نیا دانش آموخته دانشگاه تهران در تمام مقاطع مربی ملی، مدرس، نویسنده نویسنده اولین کتاب تی آر ایکس در ایران نویسنده اولین کتاب کراس فیت در ایران اولین رئیس کمیته آموزش کراس فیت در ایران اولی...