لوگو دکتر آس با سجاد عارفی نیا مرجع ورزش ایران، مبتکر بیزینس هوش مصنوعی خدمات ورزشی با ارائه برنامه تمرین تغذیه مکمل مربی باشگاه

پکیج دکتر آس

برای نشر آگهی و ثبت برند در دکتر آس باید پکیج تهیه کنی.

sale image
تخفیف

بسته سالانه

۴۹۰/۰۰۰ تومان۹۸۰/۰۰۰ تومان
 • اعتبار: ۳۶۰ روز
 • آگهی ساده: ۵۰
 • آگهی‌های ویژه: ۳۰
 • نردبان کردن آگهی‌ها: ۵۰
 • مناقصه پولی: ۵۰
 • اجازه مناقصه: ۵۰
 • تعداد تصاویر: ۳
 • URL ویدیو: بله
 • اجازه برچسب: بله
 • دسته‌بندی‌ها: همه
انتخاب بسته
sale image
تخفیف

بسته شش ماهه

۳۵۰/۰۰۰ تومان۷۵۰/۰۰۰ تومان
 • اعتبار: ۱۸۰ روز
 • آگهی ساده: ۵۰
 • آگهی‌های ویژه: ۲۵
 • نردبان کردن آگهی‌ها: ۵۰
 • مناقصه پولی: ۵۰
 • اجازه مناقصه: ۵۰
 • تعداد تصاویر: ۳
 • URL ویدیو: بله
 • اجازه برچسب: بله
 • دسته‌بندی‌ها: همه
انتخاب بسته
sale image
تخفیف

بسته ماهانه

۷۵/۰۰۰ تومان۳۵۰/۰۰۰ تومان
 • اعتبار: ۳۰ روز
 • آگهی ساده: ۵۰
 • آگهی‌های ویژه: ۲۵
 • نردبان کردن آگهی‌ها: ۵۰
 • مناقصه پولی: ۵۰
 • اجازه مناقصه: ۵۰
 • تعداد تصاویر: ۳
 • URL ویدیو: بله
 • اجازه برچسب: بله
 • دسته‌بندی‌ها: همه
انتخاب بسته
sale image
تخفیف

بسته تک آگهی

۰ تومان۹۸/۰۰۰ تومان
 • اعتبار: ۳۰ روز
 • آگهی ساده: ۱
 • آگهی‌های ویژه: ۰
 • نردبان کردن آگهی‌ها: ۱
 • مناقصه پولی: ۰
 • اجازه مناقصه: ۰
 • تعداد تصاویر: ۱
 • URL ویدیو: بله
 • اجازه برچسب: خیر
 • دسته‌بندی‌ها: همه
انتخاب بسته
10 اولین ستاره از چپ مرسی
Layer 1
Top
خیریه ورزشی دکتر آس

کمک به نیازمندان ورزشی